Extra low tuition fees for top quality courses

Everyone who studies a course from Coursle - Centre For Distance Learningdoes so at the best price. This is due to the economies of scale: we buy our paper and lesson material in bulk which enables us to print your course at a better price. On top of that, we are a modern school that has access to the most high-end digital learning platforms. We also have our own school buildings and we have very close partnerships with our teacher corps consisting of more than 600 teachers. That’s why we can offer you top quality education at an affordable price.

The lowest price guarantee

. Exceptionally, these may differ from each other because the websites sometimes show temporary discounts on tuition fees that are not mentioned on the brochures available in the school buildings.on the websitein the school buildings and the prices shown

The prices of programs that are advertised in the school buildings are only compared with the prices of identical courses that are organized in schools of other training providers in the same province of Belgium.

The prices of the courses on our website are only compared with the prices of "identical courses" organized by other training providers that are subject to the same regulations as Coursle - Centre For Distance Learning (in terms of taxes, social security, etc.).

By 'identical training' we mean:

• an entire course that is down to the details of the learning objectives and learning content of the curriculum and course contents 100% identical to the course offered by Coursle - Centre For Distance Learning and

• is given by the same type of trainers, namely independent entrepreneurs who have at least three years of experience as a self-employed person within their field and

• a course that has been put on the European market in accordance with the applicable laws and regulations and

• is organized with at least the same number of teaching hours and the same related services, warrantees and convenient service conditions (*) if the VZW Centrum voor Avondonderwijs offers these.

The best price/quality and service

(*) With the same warranties and convenient service conditions we mean that you follow a course at Coursle - Centre For Distance Learning, which has an ISO 9001:2015 certificate and is registered in the CRKBO. In this case you follow a professional education with the following features:

• you will be taught by independent entrepreneurs from the working field with at least 3 years of practical experience

• you receive a printed, bound course with the same course content

• you receive the identical free didactic materials that are included in the tuition fees

• you get access to an up-to-date electronic learning environment for up to 5 years after finishing your education

• In addition to the statutory warranty conditions, you also have a number of additional commercial guarantees, such as the possibility to take your exam as many times as you need until you pass and, if you pass the exam, you automatically have access to a recognized professional association that resides in the Supreme Court For the Self-employed and SME.

Did you find a lower price somewhere else before enrolling with us?

Notify the secretariat of the school or contact our study advisors on +32 (3) 292.33.30.

Have you spotted a lower price after enrolling?

In this case, there are four options:

• You enrolled on-site for a course at an establishment of the school and spotted a lower registration fee of a different competing educational institution from the same region for an identical training as described above? We will refund you the difference if the lower registration fee of the competitor was valid at the time of your enrolment and the course of the competitor also effectively took place.

• You have enrolled via one of the sites of the Coursle - Centre For Distance Learning and you have found a lower price for an identical training as described above, which was organized in the same period and has also taken place in Belgium, on a website of a competitive educational institution? We will refund you the difference if the lower registration fee of the competitor was valid at the time of your reservation and the course of the competitor also effectively took place.

• You have enrolled at an establishment of the educational institution and have seen a lower registration fee for an identical degree program as described above on the website of a competing educational institution? This is not covered by our lowest price warrantee. We will not refund you the difference.

• You have enrolled on a website of the Coursle - Centre For Distance Learning and have found a lower registration fee for an identical course as described above, on-site at an establishment of a competing educational institution? This is not covered by our warrantee. We will not refund you the difference.

Extra laag lesgeld voor de beste kwaliteit

Wie een opleiding volgt aan het Centrum Voor Afstandsonderwijs doet dit op de meest voordelige manier. Dit heeft te maken met schaalgrootte: we kopen papier en lesmaterialen groot in, waardoor we jouw cursus bijvoorbeeld goedkoper afdrukken. We zijn bovendien een moderne school die beschikt over alle mogelijke digitale leeromgevingen. We beschikken daarnaast over onze eigen leerplatformen en hebben zeer goede samenwerkingsverbanden met onze meer dan 800 docenten. Hierdoor is het, volgens onze laagste prijsgarantie, mogelijk om professionele opleidingen te volgen aan een zeer scherpe prijs.

De overheid komt je bovendien financieel tegemoet wanneer je bij ons een cursus volgt en aan de voorwaarden voldoet. Je kan namelijk gebruik maken van de kmo-portefeuille (voor ondernemers en hun personeel). Bovendien hebben we op regelmatige basis kortingsacties op het lesgeld.

De laagste prijsgarantie

Het Centrum Voor Afstandsonderwijs maakt een onderscheid tussen de prijzen die worden geafficheerd in de schoolgebouwen en de prijzen die worden getoond op de website. Uitzonderlijk kunnen deze immers van elkaar verschillen omdat op de websites soms tijdelijke kortingen op het lesgeld worden vertoond die niet staan vermeld op brochures die in de schoolgebouwen ter beschikking liggen.

De prijzen van opleidingen die worden geafficheerd in de schoolgebouwen worden alleen vergeleken met de prijzen van identieke opleidingen die worden georganiseerd in scholen van andere opleidingsverstrekkers in dezelfde regio van Europa.

De prijzen van de opleidingen op onze website worden alleen vergeleken met de prijzen van "identieke opleidingen" georganiseerd door andere opleidingsverstrekkers die aan dezelfde regelgeving zijn onderworpen als het Centrum Voor Afstandsonderwijs (op vlak van belastingen, sociale lasten e.d.).

Onder ‘identieke opleiding' verstaan we:

 • een gehele opleiding die 100% tot in de details van de leerdoelstellingen, leerinhoud van het leerplan en cursusinhoud identiek is aan de opleiding die door het Centrum Voor Afstandsonderwijs aangeboden wordt én
 • een cursus die gegeven wordt door hetzelfde type lesgevers, namelijk zelfstandige ondernemers die minimaal drie jaar ervaring hebben als zelfstandige binnen hun vakgebied én
 • een opleiding die conform de geldende wet- en regelgeving op de Europese markt is gebracht én
 • een cursus die georganiseerd wordt met minstens hetzelfde aantal lesuren en de dezelfde bijhorende diensten, waarborgen en geriefelijke servicevoorwaarden(*) als deze aangeboden door het Centrum Voor Afstandsonderwijs.

De beste prijs, kwaliteit én service!

(*) Met dezelfde waarborgen en geriefelijke servicevoorwaarden bedoelen we dat je les volgt bij het Centrum Voor Afstandsonderwijs, dat ISO 9001:2015 gecertificeerd is, een geregistreerde dienstverlener is van VLAIO in het kader van de kmo-portefeuille, en ingeschreven is in het CRKBO. Je volgt daar bovendien een professionele opleiding met volgende kenmerken:

 • je krijgt les van zelfstandige ondernemers uit het vakgebied met minimaal 3 jaar ervaring in de praktijk
 • je krijgt een afgedrukte ingebonden cursus met dezelfde cursusinhoud, lessenplan, leerinhoud, aantal pagina's (kleur en zwart-wit)
 • je krijgt 100% dezelfde gratis didactische materialen die inbegrepen zijn in het lesgeld
 • je krijgt toegang tot een up-to-date elektronische leeromgeving tot 5 jaar na het beëindigen van je opleiding
 • je hebt naast de wettelijke garantievoorwaarden, ook enkele extra diverse commerciële garanties zoals de mogelijkheid om onbeperkt examen af te leggen tot je slaagt.

Heb je vóór je inschrijving ergens anders een lagere prijs gezien?

Meld het aan het secretariaat van de school of contacteer onze studieadviseurs op 03/292.33.30 om het lagere inschrijvingsgeld te signaleren.

Heb je na je inschrijving een lager inschrijvingsgeld gezien?

Er zijn dan 4 mogelijkheden:

 • Je schreef je ter plaatse in voor een cursus in een vestiging van de onderwijsinstelling en zag in een andere concurrerende onderwijsinstelling uit dezelfde streek een inschrijvingsgeld voor identieke opleiding zoals hierboven beschreven? Wij betalen je het verschil terug als het lagere inschrijvingsgeld van de concurrent geldig was op het moment van je reservatie en de cursus van de concurrent ook effectief heeft plaatsgevonden.
 • Je hebt je ingeschreven via één van de sites van het Centrum Voor Afstandsonderwijs en je hebt een lagere prijs gevonden voor een identieke opleiding zoals hierboven beschreven, en die in dezelfde periode werd georganiseerd en uiteindelijk ook is doorgegaan in België, op een website van een concurrerende onderwijsinstelling? Wij betalen je het verschil terug als het lagere inschrijvingsgeld van de concurrent geldig was op het moment van je reservatie en de cursus van de concurrent ook effectief heeft plaatsgevonden.
 • Je hebt ingeschreven in een vestiging van de onderwijsinstelling en je hebt een lager inschrijvingsgeld gezien voor een identieke opleiding zoals hierboven beschreven op de website van een concurrerende onderwijsinstelling? Dat valt niet onder onze laagste prijsgarantie. Wij betalen je het verschil niet terug.
 • Je hebt je ingeschreven op een website van het Centrum Voor Afstandsonderwijs en je hebt een lager inschrijvingsgeld gevonden voor een identieke opleiding zoals hierboven beschreven ter plaatse in een vestiging van een concurrerende onderwijsinstelling? Dat valt niet onder onze garantie. Wij betalen je het verschil niet terug.

interestsCarouselHeader